Doskonała znajomość rynku stanowią fundamenty działalności naszego biura.

Biuro koncentruje się na obsłudze regionalnego rynku nieruchomości oraz współpracuje z innymi pośrednikami na rynku krajowym i międzynarodowym.

Możemy zaoferować profesjonalny poziom usług, szeroką reklamę w internecie, specjalistycznej prasie ogólnopolskiej a także w mediach lokalnych. Tylko dobrze przygotowana oferta gwarantuje sukces na coraz bardziej wymagającym rynku.

 

Współpraca z Pośrednikiem to także dodatkowe korzyści, ponieważ jesteśmy w stanie pomóc w:

  •  zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji dla obu stron,
  •  finansowaniu zakupu – uzyskaniu kredytu,
  •  kontaktach i współpracy z prawnikami, notariuszami, architektami, budowlańcami itp.
  •  prowadzenie transakcji do przeniesienia własności - przygotowaniu strony formalno – prawnej transakcji,
  •  zawieraniu wszelkich umów, protokołów uzgodnień itp.,
  •  negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości
  •  rozwiązywaniu problemów z zadłużeniem, zwalnianiem hipoteki,
  •  uwolnieniu od kontaktu z tłumem „oglądaczy”
  •  asystowaniu przy prezentacji.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia nieruchomości do naszej oferty jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli (lub ich pełnomocnika) umowy pośrednictwa, do sporządzenia której należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Są to:

1. dowód osobisty
2. akt notarialny kupna – sprzedaży lub orzeczenie o spadku (wraz z kwitem o zapłacie podatku od spadków i darowizn, jeśli wystąpił obowiązek zapłaty podatku), akt darowizny
3. w przypadku własności spółdzielczej - przydział ze spółdzielni
4. odpis z Księgi Wieczystej
5. odbiór techniczny (w przypadku nowo wybudowanych nieruchomości)
6. w przypadku działek: mapka, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów.